Status VA-arbeten Klockargränd

Imorse (torsdag 11/10) var en elektriker på plats för återuppställning av en lyktstolpe nere vid änden av länga 19. Bra, då vissa problem har uppmärksammats med höstmörker, nedtagna lyktstolpar och oframkomlighet.

Framöver kommer lyktstolpar att tas ner en efter en. Om man pratar med entreprenören så kan man ev. få hjälp med att sätta upp tillfällig belysning.

Grävandet närmar sig nu T-korset (se tidigare utskick) vilket innebär viktig information för oss boende:

Som planen ser ut idag kommer de senast fredag 19/10 att ha frilagt brunnarna i T-korset. Fr.o.m måndag 22/10 kan man således inte komma fram med bil den vanliga vägen ner till längorna 17, 21 och 20. De vägar som då erbjuds är följande:

  1. Främst är det faktiskt en grusad väg där de grävt hittills, dvs ner mellan länga 19 och länga 21, som förbi Tunastråket tillsammans med en öppnad bom leder till Sjöängsvägen och vidare ut på Norrvikenleden, som öppnas upp. Vid korsande av Tunastråket behöver man ta det försiktigt pga all gång- och cykeltrafik där och entreprenören kommer att sätta upp erforderliga staket, skyltar och ev. hinder för detta. Denna väg bör användas när grävningen sker mellan längorna 18 och 19 härnäst (dvs del 2 i kartbild i tidigare utskick).
  2.   Under innevarande vecka (senast imorgon fredag 12/10) kommer de dessutom att grusa infarten mellan längorna 20 och 21, dvs från Tunastråket in mot de inre delarna av Klockargränd. Bra, då det f.n. är en riktig lervälling där. Denna väg kan man alltså också nyttja, men bara i andra hand fram till dess att grävningen i ett senare skede fortsätter in mellan länga 17, 18 och 21 (del 3 i kartbild i tidigare utskick). Först då blir detta den enda vägen in till länga 17, 21 och 20. Entreprenören har också lovat att återställa de spruckna betongplattor som nu ligger där.

Arbetena kommer således mer inpå oss boende framöver, vilket kan skapa något mer obehag, men entreprenören lyssnar på vad vi säger och hjälper till bra för att lösa de flesta frågorna på bästa möjliga sätt.