Uppskjuten snöröjning på södra garaget

Vi har fått ett snöfall som inte har funnits med i prognoserna och dessutom är ihållande under hela dagen. På grund av detta så kommer vårt snöröjningsföretag Habitek inte att kunna ta det södra garaget som planerat (tisdag 2 januari).

De kommer att snöröja båda garagen onsdag 3 januari (även om det södra inte är tomt på bilar) för att göra det bästa av situationen.