Välkomna på städdag nu på lördag 27/4 fr kl 10. Kom ihåg flytta bilar från garage och garagetak före kl 9

Välkomna alla på städdag nu på lördag 27/4.
Vid kl 10 kör vi igång. Till varje länga hör ett ”samfällighetsområde” som skall städas. Ansvarig för er länga kan tala om vilket det är (man kan också fråga byfogde Stefan Markenfelt).
Innan lördag kommer gränderna att vara sopade, samt två containrar ha ställts på plats vid södra och norra vändplan. Kom ihåg att bara trädgårdsavfall får slängas i containrarna.
Dessutom skall bilarna ha flyttats ut ur garagen och från garagetaken vid kl 9 så att dessa utrymmen kan maskinsopas  (och eventuellt spolas med vattenslang).
Några timmar senare (omkring kl 13) finns det korv, korvbröd och dryck, för samkväm vid de egna gårdarna (där vi hoppas att ni kan ställa fram ett par tre grillar)
Vi hoppas på bra väder!
/Styrelsen