Fritt fram att lägga ut farthindren igen

I väntan på att vi får ny asfalt i våra gränder är det fritt fram att lägga ut farthindren. Ansvaret för att lägga ut hindren ligger inte på enskilda personer så hjälp gärna varandra med detta.

Vi har inte någon ny tidpunkt för när asfalteringen kan påbörjas men vi jobbar för att det ska bli så snart som möjligt.

Asfalteringen är försenad

I veckan var det tänkt att vi skulle få ny asfalt i gränderna. Entreprenören för detta arbete Svevia har meddelat oss att det inte går påbörja asfalteringen förrän en hel del förberedelsearbeten är klara. Förhoppningsvis kan dessa arbeten påbörjas under nästa vecka. Mer information kommer när vi vet mer.

Gränderna sopas under vecka 16 – trots tidigare besked

Gränderna kommer att sopas nästa vecka, alltså vecka 16. Det är ett annat besked än det som kommunicerades ut i senaste föreningsmeddelandet. Därmed kommer vi att ha sopade gränder innan städdagen lördag 22 april. För att resultatet av sopningen ska bli så bra som möjligt behöver vi dessförinnan hjälpas åt att sopa ut grus från kanterna. Inom kort kommer styrelsen att lägga ut information om den kommande asfalteringen och de nya farthindren.