Asfalteringen är försenad

I veckan var det tänkt att vi skulle få ny asfalt i gränderna. Entreprenören för detta arbete Svevia har meddelat oss att det inte går påbörja asfalteringen förrän en hel del förberedelsearbeten är klara. Förhoppningsvis kan dessa arbeten påbörjas under nästa vecka. Mer information kommer när vi vet mer.