Gränderna sopas under vecka 16 – trots tidigare besked

Gränderna kommer att sopas nästa vecka, alltså vecka 16. Det är ett annat besked än det som kommunicerades ut i senaste föreningsmeddelandet. Därmed kommer vi att ha sopade gränder innan städdagen lördag 22 april. För att resultatet av sopningen ska bli så bra som möjligt behöver vi dessförinnan hjälpas åt att sopa ut grus från kanterna. Inom kort kommer styrelsen att lägga ut information om den kommande asfalteringen och de nya farthindren.