Information ersätter upphävda trivselregler

Stämman upphävde bostadsområdets trivselregler och beslöt att styrelsen skulle ta fram ny
information till medlemmarna om vad det i form av gemensamt ansvar innebär att vara
medlem i en samfällighetsförening. Informationen ”Att bo i vår samfällighet” är nu klar och
återfinns under rubriken ”Boendeinformation”.