Kommentar till den senaste avin för samfällighetsavgiften (förfallodatum sista september)

Mervärdesskatt (moms) på medlemsavgifterna!

Som flera av er redan sett har Fastum vid senaste aviseringen lagt på mervärdesskatt ovanpå debiterade belopp. Det har inte godkänts från styrelsens sida och var inte menat att ske på det här sättet.
Det är ett komplicerat läge med nya tolkningar av befintliga regler, men vi är numer momsredovisningsskyldiga enligt Skatteverkets tolkning och ställningstagande. Det hela kompliceras ytterligare med samfälligheters beslut kring debiteringslängd med mera.
Styrelsens avsikt var att redovisa mervärdesskatt från och med 2023-01-01 då vi fått den nya debiteringslängden på plats, med delvis nedjusterade avgifter utifrån momsplikt.
Information kring detta var planerad till årsstämman och kallelse till den.
Vi inväntar svar från Fastum hur detta ska hanteras nu.
Styrelsen genom kassören

Spolning och fotografering av avloppsledningar huslänga 20 och 22

Samfällighetsföreningen äger de avloppsledningar som ligger under huslängornas bottenplatta. Efter inkomna synpunkter från medlemmar i huslängorna, har styrelsen beslutat att låta spola och fotografera avloppsledningarna under huslänga 20 och 22.

Arbetet kommer att utföras torsdagen den 2 juni. För att arbetet ska kunna utföras måste alla hus vara tillgängliga under dagen.

Skriftlig information lämnas i brevlådorna till berörda hus.

Styrelsens kontaktperson för detta arbete är:

Birgitta Hillblom

Klockargränd 37

För telefonnummer/e-post, kontakta sekreterare@nattbrisen.se eller ordforande@nattbrisen.se

Grussopning och parkering inför städdag

Gruset sopas upp redan nu i veckan, innan städdagen, så de som har möjlighet får gärna sopa ut grus från svåråtkommliga ytor runt era fastigheter. Exakt dag vet vi inte.

Gällande parkering under städdagen så rekommenderar vi att man inte ställer sig uppe på Landsvägen då man riskerar att få böter där. Platser man brukar kunna parkera på är istället:

 • Bakom Sankt Larsengården på Prästgårdsvägens parkering
 • Vidare på Prästgårdsvägen där gamla prästgården låg innan den brann ner
 • Vid förskolan/skolan
 • Information om otillgänglig TV

  Vi har fått rapporter från boende som fortfarande hämtat TV från jacket i väggen att den nu slutat fungera. Nedstängningen som skulle skett i januari (informerad om bland annat här på hemsidan, Den gemensamt betalda TV-tjänsten stängs av 31:a januari 2021!), skedde aldrig då när vi sa upp den och slutade betala, utan verkar istället ha trätt i kraft igår kväll.

  Några tips för vad du kan göra för att få TV tillbaka (läs mer på sidan länkad i föregående stycke):

  • Teckna avtal med till exempel SEOM. Läs mer om Tjänster kabel-TV på SEOMs hemsida.
  • Nyttja marksänd TV, genom att till exempel köpa en inomhusantenn (för cirka 200 kr) som du riktar mot närmsta mast. Kontrollera att alternativet fungerar med din TV.

  Vi är nu många som är nya på det här med att beställa egen TV, så här kommer en bra artikel från Råd & Rön, Hur kan du se på tv där du bor?

  Det kabel-tv-nät som finns indraget är alltså SEOMs.

  Stegar

  Använda föreningens stegar

  Vi är nu mitt i ”JAS”-perioden (juli, augusti, september) då många beskär sina träd, och även börjar plocka ner sin frukt från sina fruktträd.

  Trebent stege för att komma in mitt i kronan

  Förra hösten så köptes det in, efter fantastiskt förslag från Ulf Orento, en trebent stege, som gör att det blir lättare att komma in mitt i trädkronan utan att behöva hänga ut och riskera fall i en svår balansakt.

  Övriga stegar som finns tillgängliga för utlåning är mer ”vanliga” stegar som är säkra för användning.

  För att låna stegar, ta kontakt med längans kontaktombud, som har tillgång till nycklar.

  Återlämning av stegar

  Lämna tillbaka samtliga stegar på sin plats i förrådet så snart som möjligt efter att du är klar. Dels för att andra boende ska kunna hitta och använda stegen, dels för att undvika att vår förenings stegar används som verktyg för att göra inbrott hos närboende.

  Tips kring frukt och bär

  I år är det även många plommonträd med mycket frukt i området. Om du vet att du har mycket frukt (eller bär) som du inte kommer att ta hand om så vill vi även tipsa om att använda till exempel Fruktförmedlingen där du kan anmäla att du har frukt att skänka. Då kan andra (som kanske inte har tillgång till eget träd) komma och hämta utifrån hur du lagt upp ditt träd i tjänsten.

  Anmälan om laddstolpe

  Anmälan om laddstolpe för elbil/laddhybrid vid garageplats Nattbrisen samfällighetsförening våren 2021

  ANMÄLAN FULL – håll koll inför nya bidragsansökningar, hör gärna av dig om du är intresserad av en kommande utökning

  Nattbrisen samfällighetsförening har blivit beviljade ett bidrag från Naturvårdsverket för att utöka antalet laddplatser med 10 stycken i garagen.

  Bidraget täcker 50% av installationskostnaden. Förväntad installationskostnad per laddare efter bidrag är 9000-11000 kr vilket kommer att belasta garageplatsinnehavaren.

  Beviljat bidrag är för 10 st. stolpar så först till kvarn principen gäller.

  Förväntad installation av laddare är under vår/sommar 2021.

  Vid frågor

  Frågor kan ställas till

  Patrik Rosendal Larsson
  Kantorsgränd 61
  0702112825
  parkering@nattbrisen.se

  Anmälan

  Obs bindande anmälan 

  Namn, garage och plan samt parkeringsplatsnummer mejlas till parkering@nattbrisen.se

  ANMÄLAN FULL

   

   

  Styrelsen

  Kylan och våra anläggningar

  Våra garageportar och soprum är extra känsliga när vi får minusgrader. Framförallt när kylan håller i sig.

  Varför är garageportarna känsliga?

  Garageportarnas trycklister är gamla. Gummit i listen blir stelt när det är kallt, vilket gör att dörren stannar i öppet läge.

   

   

  Vad kan jag göra åt saken?

  • Använd i så stor utsträckning som möjligt den vanliga dörren när du passerar in och ut ur garaget. Den vanliga dörrens lås är mycket billigare att laga om det går sönder.
  • Se även till att kolla så att porten går igen bakom dig, när du använder den. Med otur kan porten annars stå öppen i flera timmar.

  Om garageporten inte stängs automatiskt, eller om du ser att den står öppen, så kan du gå in i garaget och trycka på knappen för stängning, och hoppas att den går igen. Gör den inte det, så kan du felanmäla dörren till styrelsen eller byfogden, så försöker vi lösa problemet.

  Varför är soprummen känsliga?

  När vi slänger kompost som är lite blöt, när vi slänger påsar som inte är ordentligt stängda, då lägger sig blöt kompost i kärlen. Så fort kylan då kommer, så fryser komposten fast i kärlen.

  När komposten är fastfryst i kärlen så lämnas det kvar av sophämtningen. De försöker inte på något sätt få loss våra sopor.

  Hittills i år har kärlen vid olika tillfällen behövts rulla in i förråden för att komposten ska lossna och sedan tömmas ner i säckar för att slängas i det brännbara. (Stort tack till våra grannar som har jobbat med det här, för att vi ska kunna fortsätta slänga våra sopor)

  Vad kan jag göra åt saken?

  • Se till att påsen är ordentligt stängd.
  • Lägg gärna en extra påse runt, om din kompostpåse redan är blöt, då minskar risken att den fryser fast.

  Tänk gärna på soplojalitet. När vi slänger påsar som är lite öppna, då är det någon annan i föreningen som åker på att sedan få loss vår kompost från kärlet.

   

  Fallfrukt

  Nu står det två kärl för fallfrukt vid norra, respektive södra lokalen.

  I dessa kärl får endast fallfrukt lämnas. Ser du något annat än fallfrukt i kärlet – plocka upp det. Kärlen fylls, töms och sköts tillsammans av oss i föreningen.

  Om du vet att du har mycket frukt som du inte kommer att ta hand om så vill vi även tipsa om att använda till exempel Fruktförmedlingen där du kan anmäla att du har frukt att skänka.

  Fallfruktskärlet i närbild
  Kärl vid södra garaget/lokalen
  Kärl vid norra garaget/lokalen