Kommentar till den senaste avin för samfällighetsavgiften (förfallodatum sista september)

Mervärdesskatt (moms) på medlemsavgifterna!

Som flera av er redan sett har Fastum vid senaste aviseringen lagt på mervärdesskatt ovanpå debiterade belopp. Det har inte godkänts från styrelsens sida och var inte menat att ske på det här sättet.
Det är ett komplicerat läge med nya tolkningar av befintliga regler, men vi är numer momsredovisningsskyldiga enligt Skatteverkets tolkning och ställningstagande. Det hela kompliceras ytterligare med samfälligheters beslut kring debiteringslängd med mera.
Styrelsens avsikt var att redovisa mervärdesskatt från och med 2023-01-01 då vi fått den nya debiteringslängden på plats, med delvis nedjusterade avgifter utifrån momsplikt.
Information kring detta var planerad till årsstämman och kallelse till den.
Vi inväntar svar från Fastum hur detta ska hanteras nu.
Styrelsen genom kassören