Spolning och fotografering av avloppsledningar huslänga 20 och 22

Samfällighetsföreningen äger de avloppsledningar som ligger under huslängornas bottenplatta. Efter inkomna synpunkter från medlemmar i huslängorna, har styrelsen beslutat att låta spola och fotografera avloppsledningarna under huslänga 20 och 22.

Arbetet kommer att utföras torsdagen den 2 juni. För att arbetet ska kunna utföras måste alla hus vara tillgängliga under dagen.

Skriftlig information lämnas i brevlådorna till berörda hus.

Styrelsens kontaktperson för detta arbete är:

Birgitta Hillblom

Klockargränd 37

För telefonnummer/e-post, kontakta sekreterare@nattbrisen.se eller ordforande@nattbrisen.se