Fortsatt skralt i valberedningen

Det saknas fortfarande personer i valberedningen. Vi har en sammankallande, men önskar ytterligare 1-2 personer för att se till att det blir en lagom arbetsbörda.

Vad gör valberedningen?

Det är tack vare valberedningens arbete, och föreningsmedlemmars engagemang, som vi har en förening med styrelsemedlemmar som bor i området.

Rent konkret så är valberedningens uppgifter att:

  • Senast 4 veckor före föreningsstämman lämna förslag till styrelsen på ledamöter och funktionärer.
  • Sammankallande föredrar valberedningens förslag på stämman.

Hur tar valberedningen fram sitt förslag?

Tidigare valberedningar har gjort allt från att lämna lappar, prata under städdag och i lekparken samt frågat i gränden och knackat dörr.

Vilka kan valberedningen föreslå?

Det är önskvärt att valberedningen har som ambition att föreslå ledamöter och funktionärer som representerar den blandning av boende som finns i området. Valberedningen kan även föreslå personer som sitter i valberedningen.

Vad hjälper styrelsen till med?

Styrelsen hjälper till med att:

  • Cirkulera information
  • Lämna underlag till valberedningen
    • Informera om vilka som behöver tillsättas
    • Visa var arbetsbeskrivningarna för samtliga roller ligger (nyligen uppdaterade och finns på interna sidorna)

Vi lämnar vårt underlag till valberedningen redan nu i april, så att valberedningen kan göra sitt arbete under sommaren.