Allmänt om större (tak-)renoveringar – och nu snart på Organistgränd

Det har efterfrågats riktlinjer från styrelsen hur man som medlem i vår samfällighet skall gå tillväga när man avser att göra en större renovering som berör närboende. Dylika renoveringar handlar främst om takrenoveringar (då många tycker att våra i de flesta fall snart 40 år gamla tak kan behöva bytas snart) men även andra större ingrepp.

Styrelsen arbetar på ett dokument som antingen kommer att bli fristående eller ingå som uppdatering i trivselreglerna. Det handlar i alla fall om tidig information om arbetets omfattning till de närboende, i egna längan och i närliggande längor, planering av arbetets genomförande, vilka gator som blir ofarbara under vissa tider etc., vilka åtgärder man vidtagit för att minimera åverkan på grönområden osv. osv.

Info om detta kommer att publiceras så snart som möjligt i år och riktlinjerna ska bli tillgängliga via hemsidan.

Varför info om detta kommer redan nu är att en fastighet planerar takbyte i närtid på Organistgränd, närmare bestämt i länga 15, enligt den information som styrelsen erhållit kanske redan imorgon torsdag 15/11, även om igångkörningsdatum inte är helt 100% klart. De närmast boende är redan informerade.