Klockargränd-arbeten: Uppdatering

VA-arbetena är nu närmast backen (mellan Kl.gr. 13 och 24) och de beräknar att fortsätta arbeta där under nästa vecka (v46). Det mesta har gått bra. Varmvattenproblemen (pga partiklar i rören) i de fyra drabbade fastigheterna är nu åtgärdade.

Under v 46 kommer en tillfällig vattenledning kopplas in längst ner vid länga 20 (i del 3 i den kartbild som tidigare skickades ut). Då bildas en liten grop, men gatan är ändå körbar.

Under v47 sedan kommer man att inleda grävningarna just där vid länga 20 (då det blir totalstopp för körningar in till den längans inre fastigheter). Därefter arbetar man sig norrut mot T-korset.

Vad gäller vattenavstängningar kommer det under denna tid endast bli sporadiska kortare avbrott (0,5 – 1 h) för berörda fastigheter vilket inte förmodas skapa större problem.

De siktar på att bli klara med samtliga grävningar och ha lämnat en fullt körbar grusyta före jul.

Vad gäller takarbetena i länga 22 så har nu containrarna på Klockargränds inre vändplan flyttats bort (vilket utlovades tidigare). En container ställs under dagen (idag fredag) tillfälligt i gränden mellan längorna 22 och 23. Den kommer enligt uppgift att stå där fram till ca kl 14. Ansvariga fastighetsägare informerar närmast berörda grannar fortlöpande om arbetet, framöver t.ex. om tillvägagångssättet för montering av de nya pannorna.