Arbeten på Klockargränd; Nu även takarbeten (!)

Igår vid lunchtid överraskades jag av att en stor lastbil lastade av en container nere vid den inre vändplan på Klockargränd. Det visade sig att fastigheterna med adress Klockargränd 10, 12, 14 och 16 (länga 22) ämnar byta tak.

Att utföra takarbete på Klockargränd samtidigt som de pågående VA-arbetena är dålig tajming, särskilt som man inte har inte gått ut och informerat styrelsen eller närliggande fastigheter i god tid om arbetets omfattning innan igångkörning (!!!)

Några förmildrande omständigheter: Takläggarna kommer enligt plan att flytta bort containrarna från Klockargränds inre vändplan nästa fredag (9/11) vilket låter väldigt snart. Redan igår uppfördes ställningar på fastigheternas öst-sida. Och idag på förmiddagen har de börjat slänga ner gamla takpannor i en container. Jag har pratat med takläggaren och bett honom lägga kommande material på fastighetsägarnas tomter och närliggande gräsytor, och inte på lekplatsen eller på ”gångvägen”. En av de ansvariga fastighetsägarna har nu också bekräftat att endast deras tomter kommer att belamras med material.

Ansvariga fastighetsägare ska kontakta samtliga berörda grannar ”genom påringning” för att ge den information som de har angående arbetet. Enligt den information jag har så har fortfarande inte alla grannar kontaktats men det pågår. Jag har iaf kontaktat entreprenören för VA-arbetena och informerat honom om saken (takläggar-körningarna in till vändplan utanför länga 20 beräknas vara klar i god tid före VA-grävningarna närmast länga 20)

Fortsättningsvis hänvisas frågor (och eventuella klagomål) direkt till de ansvariga fastighetsägarna. Två av dessa är Magnus Lindblå (Klockargränd 14, tel. 076-064 34 64) och Luiz Milani (Klockargränd 10, tel. 070-457 34 24).

Därmed hoppas vi att arbetet fortlöper väl och att takläggarna håller tidplanen. Lycka till!

Vad gäller VA-arbetena så går det nu framåt efter de inledande problemen med ”omgrävningar”. Ett problem som har uppstått är när man med en akutinsats gällande vattenledningarna för ett par tre veckor sedan fick in ”sandpartiklar” i ledningarna, vilket orsakat problem med varmvattnet i några fastigheter. Rörmokare är nu anlitad för att komma till rätta med problemen.

 

Mvh

Björn Edlund

Ordförande i Smf Nattbrisen