Nattbrisen – Coronaspecial

De snabba förändringarna av samhället just nu till följd av Corona-virusets framfart påverkar de flesta människor i hela världen – och naturligtvis även medlemmarna i Nattbrisens samfällighetsförening.

Då styrelsen bl.a. vill verka för att medlemmarna ska känna sig trygga i vårt område så vill vi ge några kommentarer över vad som speciellt gäller oss, dvs utöver vad våra myndigheter uttalat.

Vi har många medlemmar som tillhör riskgrupp, bl.a. många äldre, och det är fullt förståeligt att oron är stor just nu. Är det säkert att gå och handla mat? Är det tvunget att hålla sig hemma hela dagarna?

Vi ser därför positivt på initiativ som ökar sammanhållningen mellan grannar. Kanske kan vi som inte tillhör någon riskgrupp hålla lite koll och t.ex. kontakta äldre grannar i samma länga (genom telefonsamtal, brev i brevlådan eller email) för att fråga om de behöver hjälp med någonting, kanske gå och handla. Vi bör också se kontakt-initiativ från personer inom riskgrupp till övriga som något naturligt i detta läge.

För att nämna ett besläktat område har vi också för avsikt att inom kort initiera en förstärkning av aktiviteterna inom ”Grannsamverkan”, där syftet också är att öka tryggheten.

I styrelsen diskuterades på föregående styrelsemöte (9/3) ingenting om Coronaviruset, så snabbt har det gått. På nästkommande möte (13/4) kommer vi däremot bl.a. att prata om hur detta inverkar på våra verksamheter, t.ex. städdagen 25/4 och den därpå följande grillningen. Förhoppningsvis kan vi hålla dessa aktiviteter som planerat, men som bekant är det ingen som vet hur situationen utvecklar sig.

 

/Styrelsen