Planerade strömavbrott i undercentralerna

1.

Den 16 januari kl. 08.00-09.00

Sollentuna Energi & Miljö skall göra mätningar i södra undercentralen

Detta avbrott påverkar fjärrvärmen i södra området, motorvärmaruttag, laddboxarna, belysning i södra garaget, garageportarna och samlingslokalen.

Garageportarna kommer att ställas i öppet läge under tiden för avbrottet.

2.

Den 17 januari kl. 08.00-09.00

Sollentuna Energi & Miljö skall göra mätningar i norra undercentralen.

Detta avbrott påverkar fjärrvärmen i norra området, motorvärmaruttag, laddboxarna, belysning i norra garaget, garageportarna, samlingslokalen och grändbelysning i hela Nattbrisen.

Garageportarna kommer att ställas i öppet läge under tiden för avbrottet.

 

Stefan Markenfelt
Byfogde