Snöröjningsmiss. Ingen snöröjning idag mån – ej heller imorgon tis !

Miss i planeringen: Garagetaken snöröjs inte nu !!!

Alla bilar var borta från norra garagetaket idag. Bra jobbat alla, verkligen! Helt perfekt läge inför snöröjningen kunde man tycka, men det blev ingen snöröjning 🙁

Detta beror på en avtalsmiss mellan oss och firman Nicator, som inte hade planerat för detta.

Då detta upptäcktes försökte vi beställa snöröjningsjobbet imorgon tisdag på södra garagetaket åtminstone (och även köra lite på norra) men det lite lättare, speciella, snöröjningsfordonet som behövs på våra lite känsliga garagetak gick ej att boka på så kort varsel.

Vi tar på oss denna miss och beklagar den!

För denna speciella situation gäller nu följande:

  1. Styrelsen lovar att ingen bötfälls på något garagetak fram till kl 24 natten mot ons (trots skyltning)
  2. Garagetaken behöver verkligen röjas så vi återkommer så snart som möjligt med nya direktiv för när detta kan ske. Jag hoppas det kan ske inom de närmaste par veckorna. Vi ska då ställa ut koner med info på anslagstavlor och på hemsidan.

Styrelsen ser nu till att korrigera avtalet med snöröjningsfirman!

(för er info gör vi även en översyn av avtalet med parkeringsvaktbolaget, även om detta är en helt separat fråga – inga generella ändringar utlovas där ännu. Vill man ha det får man inkomma med motion till stämman i höst)

Som om detta inte vore nog så säger SMHI också att fr.o.m. nu och ett dygn framåt så kommer ännu mer snö…

 

/Styrelsen