SEOM kallar till informationsmöte

SEOM kallar till informationsmöte torsdagen den 26/4 kl 18.00 i Norra gemensamhetslokalen angående kommande omläggning av VA-ledningar på Klockargränd.

Kallelsen gäller endast fastighetsägare på Klockargränd samt Organistgränd 2-16

Bakgrund:

VA-ledningarna i Klockargränd har haft problem en längre tid vilket föranlett spolningar. Tidigare gjordes spolningarna en gång i månaden men sedan en tid tillbaka görs de en gång i veckan. Vi börjar nu närma oss en utlovad omläggning av VA-ledningarna.

Kontaktperson hos SEOM är

Åke Gerdt 

ake.gerdt@seom.se

Extern konsult på Sollentuna Energi & Miljö
Ao Vatten