Nattbrisen friskvårdslokal

Nattbrisen undersöker intresset och möjligheten att inreda södra samlingslokalen till en enkel friskvårdslokal och vi har sammanställt en enkät som vi vill att ni fyller i. Tanken är att de medlemmar som vill utnyttja lokalen erlägger en liten avgift (50 kr/månad/hushåll) som täcker lokalens löpande kostnader.

Enkäten hittar ni på:

https://bit.ly/2q6FVuP

Ni som redan lämnat in enkäten i pappersform behöver inte fylla i webbenkäten.