Vändzonerna

Vi vill uppmärksamma er om att barn inte bör leka på och kring vändzonerna. Bilar kör ibland för fort, speciellt budbilar och om ett barn och en bilförare är ouppmärksamma kan olyckan vara framme. I vissa fall har det varit väldigt nära. Så vi ber er föräldrar att prata med era barn om att istället använda alla de fina gräsytor vi har runt om i området och om faran med att leka vid vändzonerna.

Likaså bör vi vuxna även använda de gångar som finns istället för att gena över vändzonerna då vi visar dåligt föredöme för barnen.