Problem med fukt på vinden?

Fukt på vinden är otrevligt då det kan leda till mögelproblem!

 

En orsak till detta kan vara rör sammanbundna med avloppssystemet som går upp på vinden. Dessa rör hjälper visserligen till att utjämna trycket då undertryck skapas i avloppsledningarna genom spolningar och annat. Det är emellertid viktigt att röret är utrustad med en s.k. vakuumventil (se bild på hur en sådan kan se ut, den övre delen kan exempelvis vara av frigolit).

Denna ventil släpper in luft i avloppssystemet från vinden vid undertryck men hindrar varm fuktig luft att blåsas ut på vinden och skapa problem. Om man har ett sådant rör bör man kontrollera att det är utrustat med en vakuumventil.

Om man inte vill ha ett sådant här rör som går ut på vinden kan man leda ut röret genom taket, vilket många gör. Då våra tak börjar bli gamla och några fastighetsägare planerar byte av tak så är det bra om man även tar med denna fråga i planeringen.

/Styrelsen