Viktig information om VA-ledningarna

SEOM skall i höst (2018) utföra arbeten på våra VA-ledningar (Vatten/Avlopp). Då kommer de nedre delarna av Klockargränd att bli otillgänglig för biltrafik, dvs nedanför den lilla ”backen” från södra vändplan. De planerar att hålla på mellan mitten av augusti till mitten av december. Detaljerad planering har utlovats till senare i maj.